Osastot‎ > ‎

Miehistöosasto

Vuosaaren VPK on yksi Helsingin 15:stä sopimuspalokunnasta, jolla on sopimus Helsingin pelastuslaitoksen kanssa. Vuosaaren VPK on erikoistunut merelliseen toimintaan, öljyntorjuntaan sekä pumppaus- ja JVT-toimintaan. Hälytystoimintaan pääsee mukaan sammutusmiesharjoittelijaksi 16-vuotiaana ja varsinaiseen hälytystoimintaan 18-vuotiaana, läpäistyään ensin kuntotestit sekä suoritettuaan sammutustyökurssin.

VPK:n toiminta tapahtuu pääsääntöisesti on iltaisin ja viikonloppuisin. Hälytysaika arkena on 17.00-07.00 välisenä aikana. Viikonloppuisin ja pyhisin vuorokauden ympäri. Palokunnan sammutusmiehet koulutetaan Helsingin pelastuslaitoksen ja Helsingin pelastusliiton järjestämillä sopimuspalokunnan miehistön kursseilla. Kurssit ovat osaston jäsenille maksuttomia. Lisäksi on erilaisia täydennyskursseja.

Palokunta kouluttaa uudet jäsenet perusasioihin ensin palokunnan perehdytyskurssilla, jonka jälkeen voi hakeutua miehistön kursseille. Näistä ensimmäinen on sammutustyökurssi. Kurssilla opitaan palokunnan perustaitoja, kaluston käsittelyä, työturvallisuutta, sekä toimintaa yksikön jäsenenä eri tilanteissa.

Osasto miehittää palokunnan paloauton HE641:n sekä RHE648-aluksen yhdessä venemiehistön kanssa avovesikaudella.  Yksiköt toimivat myös erilaisissa päivystys- ja yleisötapahtumissa. Lisäksi VPK on mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelutoiminnassa, Vapepassa.

Helsingin pelastuslaitos ohjaa ja valvoo sopimuspalokuntien toimintaa vuosittain sekä luovuttaa palokunnille käyttöön henkilökohtaiset varusteet ja kalustoa. VPK:n jäsenet ovat toiminnan aikana vakuutettuja. Teemme yhteistyötä myös muiden palokuntien ja viranomaisten kanssa, sekä päivystämme erilaisissa urheilu- ja yleisötapahtumissa. Harjoitukset miehistöosastolla ovat viikottain, torstaisin kello 18.00 alkaen.

Oletko peruskuntoinen, yhteistyökykyinen, auttamishaluinen ja nuhteeton etkä pode ahtaan- tai korkeanpaikankammoa? Tervetuloa mukaan toimintaan! Ota yhteyttä ja sovi tutustumiskäynnistä.

Meritoiminnassa jäsenet ovat aluksi kansimiesharjoittelijoita ja heillä on mahdollisuus suorittaa osastossa Liikenteen turvallisuusviraston Trafin myöntämä kansimiehen pätevyys. Se edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin aluksella, teoriakoulutuksiin ja toimintaan sekä hyväksytyn merimiehen lääkärintarkastuksen ja ensiapu- sekä alkusammutuskoulutuksen. Aluksen päälliköksi aikovilla jäsenillä on mahdollisuus suorittaa ammattimerenkulun kotimaanliikenteen kuljettajan tai -laivurin pätevyys, jonka lähiopetus tapahtuu merenkulkualan oppilaitoksessa. Tämä edellyttää myös tiettyä sitoutumista toimintaan ja varallaoloon.

Muita palokunnan tarjoamia kursseja jäsenistölle ovat esimerkiksi: ensiapu-, sammutustyö,- savusukellus,- öljyntorjunta,- vahingontorjunta,- sekä pintapelastuskurssit, joita järjestää Helsingin pelastusliitto ja pelastuslaitos. Lisäksi tarjolla on muuta toimintaan liittyvää harjoittelua. 

Merellisissä harjoituksissa on aluksen käsittely- ja kansimiestaidoissa, navigoinissa, aluksen laitteistojen tuntemuksessa, meripelastustaidoissa, öljyntorjunta- sekä sammutustoiminnassa ja ensiavussa. Talvella keskitytään erilaisiin teoria- ja kalustoharjoituksiin sekä aluksen ja varusteiden huoltoon. VPK:lla on myös sopimus Vuosaaren sataman kanssa öljyntorjunnasta. Muuta toimintaa osastolla ovat lisäksi erilaiset työsuoritukset, pr-toiminta ja turvallisuuskoulutukset.

Jos olet merihenkinen, reipas, auttamishaluinen ja pidät merellisestä ympäristöstä, tervetuloa mukaan toimintaan! Ota yhteyttä!