Osastot‎ > ‎

Meriosasto

Palokunnan meritoimintaan kansimiesharjoittelijaksi pääsee mukaan liittymällä palokunnan jäseneksi 16 ikävuodesta alkaen. Varsinaisesti hälytystehtäviin pääsee mukaan kansimiehen pätevyyden omaava ja vähintään 18-vuotias jäsen. Palokunnalla on vakuutukset jäsenille toiminnan aikana. Meriosastossa jäsenet ovat aluksi kansimiesharjoittelijoita ja heillä on mahdollisuus suorittaa osastossa Liikenteen turvallisuusviraston Trafin myöntämä kansimiehen pätevyys. Se edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin aluksella, teoriakoulutuksiin ja toimintaan sekä hyväksytyn merimiehen lääkärintarkastuksen ja ensiapu- sekä alkusammutuskoulutuksen. Aluksen päälliköksi aikovilla jäsenillä on mahdollisuus suorittaa ammattimerenkulun kotimaanliikenteen kuljettajan tai -laivurin pätevyys, jonka lähiopetus tapahtuu merenkulkualan oppilaitoksessa. Tämä edellyttää myös tiettyä sitoutumista toimintaan ja varallaoloon.

Muita palokunnan tarjoamia kursseja jäsenistölle ovat esimerkiksi: ensiapu-, sammutustyö,- savusukellus,- öljyntorjunta,- vahingontorjunta,- sekä pintapelastuskurssit, joita järjestää Helsingin pelastusliitto ja pelastuslaitos. Lisäksi tarjolla on muuta toimintaan liittyvää harjoittelua. Alus on katsastettu ja varusteltu kotimaan liikennealue 1 -luokkaan. Miehitys aluksella on vähintään 1+2 (kuljettaja ja kansimiehet) Näiden lisäksi aluksen miehittää hälytyksissä sekä tehtävillä hälytysosaston sammutusmiehistö varusteineen.

Pääpaino viikkoharjoituksissa on aluksen käsittely- ja kansimiestaidoissa, navigoinissa, aluksen laitteistojen tuntemuksessa, meripelastustaidoissa, öljyntorjunta- sekä sammutustoiminnassa ja ensiavussa. Talvella keskitytään erilaisiin teoria- ja kalustoharjoituksiin sekä aluksen ja varusteiden huoltoon. VPK:lla on myös sopimus Vuosaaren sataman kanssa öljyntorjunnasta. Muuta toimintaa osastolla ovat lisäksi erilaiset työsuoritukset, pr-toiminta ja turvallisuuskoulutukset.

Harjoituspäivät osastolla ovat joka viikon tiistaina klo 18.00 alkaen.

Jos olet merihenkinen, reipas, auttamishaluinen ja pidät merellisestä ympäristöstä, tervetuloa mukaan toimintaan! Ota yhteyttä!