Palokuntaan

Oletko kiinnostunut aloittamaan uuden harrastuksen?

Palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Se on hälytyksen tapahtuessa myös haasteellista ja monipuolista työtä. Se vaatii hyvää kuntoa, rohkeutta ja valmiuksia tositoimiin.

Liity joukkoon! Me tarjoamme käyttöösi tarvittavat työvälineet ja asianmukaisen varustuksen. Annamme myös toiminnan vaatiman erikoiskoulutuksen.

Palokuntien hälytysosasto harjoittelee erikoistaitoja viikoittain. Hälytysosaston toiminta on laaja-alaista, joten harjoitusaiheet vaihtelevat. Harjoitukset sisältävät esim. ensiapua, savusukellusta, kemikaali-, öljy- ja vesivahinkojen torjuntaa, työturvallisuutta, vesisukellusta, eläinten pelastusta, korkeanpaikan työskentelyä, hälytysajoa tai vauriopuiden oikeaoppista kaatoa. Hyvällä harjoittelulla onnettomuustilanteiden sammutus- ja pelastustoiminta voidaan suorittaa turvallisesti. Harjoitukset ovat monipuolisia ja niissä käytetään palo- ja pelastustoimen erikoiskalustoa.

Hälytysosastolaiset toimivat myös palokuntanuorten kouluttajina. Siviiliammatin tuoma kokemus ja osaaminen on merkittävä lisäarvo palokuntanuorten ja hälytysosastolaisten kouluttamisessa. Useimmat hälytysosaston jäsenet osallistuvat myös palokuntanuorten leiritoimintaan.

Palokunta hoitaa uuden jäsenen perehdyttämiskoulutuksen. Siinä annetaan perustiedot ja -taidot palokunnan toiminnoista ja tavoista.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen.