Turvallisuus kotona

(Sivulle on kerätty lyhennelmä Pelastustoimi.net Turvaoppaan paloturva-osiosta)

Paloturvallinen ympäristö

Suomessa on tulipaloja noin 14 000 vuosittain. Näiden lisäksi on paljon pieniä paloja, jotka ihmiset onnistuvat itse sammuttamaan. Yleisin syttymissyy on huolimattomuus.

Sinä olet itse vastuussa siitä että kotisi on turvallinen paikka. Pelastustoimi opastaa ihmisiä tunnistamaan vaaran aiheuttajia, ehkäisemään onnettomuuksia sekä toimimaan oikein onnettomuustilanteissa. He myös neuvovat tulen ja palovaarallisten aineiden ja laitteiden huolelliseen käsittelyyn. 

Palovaroitin

Useimmat kuolemaan johtaneet palot alkavat yöllä ihmisten nukkuessa. Suuri osa paloista syttyy kerrostaloissa. Vaarallisinta on savu, joka täyttää huoneiston parissa kolmessa minuutissa. Jos asunnossa on palovaroitin, se päästää kovan hälytysäänen havaitessaan savua. Ehdit pelastautua. Voit myös yrittää itse sammuttaa palonalkua.


Jokaisessa suomalaisessa kodissa tulee olla tänä päivänä palovaroitin. Toimintakunnossa pitämisestä, samoin kuin palovaroittimen hankinnastakin, vastaa asukas itse. 

Laitteen toimintaa on tarpeen kokeilla säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain ja aina, jos olet ollut muutaman päivän poissa kotoa. Useimmissa palovaroitinmalleissa toimintakunto kokeillaan painamalla laitteessa olevaa testinappia. Kun nappia painettaessa kuuluu piippaava ääni, varoitin on kunnossa. Korkealle kattoon sijoitettua palovaroitinta voi testata esimerkiksi painamalla testausnappia kepillä.

Palovaroitin toimii paristolla, joka pitää vaihtaa normaalisti vuoden välein. Ota tavaksi vaihtaa paristo joka vuosi aina samana päivänä, esimerkiksi hätänumeropäivänä 11.2. Näin muistat asian paremmin. Palovaroitin ilmoittaa pariston heikkenemisestä äänimerkein. Tätä minuutin välein toistuvaa vaimeaa ääntä et voi sekoittaa kovaan hälytysääneen. Viimeistään tällöin on paristo heti vaihdettava.

Sijoita palovaroitin asunnon kattoon, katon keskiosaan paikkaan, johon savu pääsee esteettä leviämään. Palovaroittimen mukana on sijoitusohje, jota noudattamalla löydät varoittimille oikean paikan asunnossa kuin asunnossa. Suureen asuntoon kannattaa hankkia varoitin keskeisten tilojen lisäksi vaikka jokaiseen makuuhuoneeseen.

Kaksikerroksisessa pientalossa tarvitaan vähintään kaksi palovaroitinta: yksi asennetaan portaiden yläpäähän ja toinen alakertaan. Varsinkin silloin kun kerroksia on useita, palovaroittimet kannattaa kytkeä sarjaan, jolloin kaikki laitteet hälyttävät, kun yksikin tunnistaa savun. Laitetta ei kannata sijoittaa keittiöön, kosteisiin tiloihin tai muihin paikkoihin, joissa työskentely voi aiheuttaa turhan hälytyksen. Palovaroitin ei yleensä hälytä tupakan savusta.

Hiilimonoksidi eli häkä on kaasumainen väritön ja hajuton hiilen ja hapen yhdiste, jota syntyy epätäydellisessä palamisessa esimerkiksi öljykaminassa tai auton pakokaasuissa. Se on nopeasti ja huomaamatta vaikuttava erittäin vaarallinen kaasu, joka aiheuttaa jo pieninä pitoisuuksina tajuttomuuden. Myrkytystila voi johtaa kuolemaan. Tavallinen suojanaamari ei anna suojaa hiilimonoksidia vastaan. Jo 100 grammaa puuta synnyttää kuolettavan määrän häkää, jos se palaa kytemällä ilman riittävää happea! Palovaroitin ei ole häkävaroitin! Voit hankkia erillisen häkävaroittimen palovaroittimen lisäksi. Tämä on suositeltavaa etenkin jos asunnossasi on kaasulaitteita tai takka.

Lapset


Lasten tulitikkuleikeistä syttyy vuosittain useita tulipaloja. Tuli kiehtoo pieniä lapsia, joten heitä tulee opettaa jo pieninä käsittelemään tulta oikein. On tärkeää, että lapset kunnioittavat tulta. Tuli on sekä hyödyllinen että vaarallinen.

Jo aivan pienelle lapselle täytyy tehdä selväksi, että tuli polttaa. Isommalle lapselle voi opettaa tulen oikeaa käsittelyä: miten kynttilä sytytetään ja sammutetaan. Koko perheen kannattaa keskustella tulipalon vaarasta ja harjoitella pelastautumista. Lapsille on erityisen tärkeää opettaa, että palon syttyessä ei pidä mennä piiloon pöydän alle tai komeroon, vaan palavasta asunnosta pitää poistua ulos niin nopeasti kuin mahdollista.

Tulitikut ja sytyttimet on kuitenkin visusti pidettävä poissa pikkulasten ulottuvilta. Samoin kellarit ja vinttitilat on lukittava, jotta lapset eivät pääse piiloon leikkimään tulella.

Tuli on irti!

Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Sinulla ja perheelläsi pitäisi olla mietittynä pelastautumisreitti tulipalon varalle. Yhdessä kannattaa tutkia, miten ovista, ikkunoista ja uloskäynneistä voidaan pelastautua. Jos ikkuna täytyy rikkoa pakoon pääsemiseksi, kuinka se tapahtuu? Sopikaa ennalta, missä kokoonnutte, kun olette päässeet palavasta talosta ulos. Varsinkin pienille lapsille tulee korostaa, että palon syttyessä ei saa mennä piiloon pöydän alle tai komeroon!

Pelastautumisreitit tulee aina pitää esteettöminä, joten älä koskaan lukitse turvalukkoja sisällä ollessasi. Sinun ja perheesi täytyy päästä ulos avaimetta ja palokunnan tarvittaessa sisään.

Jos palon syttyminen huomataan heti sitä voi yrittää sammuttaa. Vaikka palo sammuu, soita hätänumeroon 112. Palokunnan on hyvä käydä tarkastamassa, että tuli on sammunut kunnolla eikä uudelleen syttymisen vaaraa ole. Älä kuitenkaan vaaranna itseäsi ja varmista aina pakotiesi.

Jos palo kuitenkin leviää nopeasti eikä sammutus onnistu, pelasta vaarassa olevat ihmiset, varoita muita, poistu huoneesta sekä sulje ovi perässäsi. Hälytä tämän jälkeen palokunta numerosta 112 turvallisesta paikasta.

Jos et pääse ulos tavanomaista tietä, sulje palavaan huoneeseen johtavat ovet. Soita hätäilmoitus numeroon 112 ja kerro tarkkaan missä olet. Pyri käyttämään vaihtoehtoisia poistumisteitä kuten esimerkiksi ikkunaa tai parveketta. Mikäli poistuminen on mahdotonta, mene avoimeen ikkunaan tai parvekkeelle. Pyri herättämään huomiota esimerkiksi huutamalla apua, heiluttamalla vaatetta tai vilkuttamalla valoja, jotta palokunta löytää sinut. Muista sulkea ovi, jotta savu ja liekit eivät pääse leviämään parvekkeelle.

Jos naapurissasi palaa, pysy asunnossasi. Älä mene savun täyttämään porraskäytävään. Kerrostalot on rakennettu estämään palon etenemistä asunnosta toiseen. Kaupungeissa palokunta on yleensä paikalla nopeasti. Se auttaa sinut ulos tarvittaessa.

Poistu palavasta rakennuksesta ja auta muitakin poistumaan. Sulje poistuessasi ovet ja ikkunat. Varoita muita asukkaita. Soita hätänumeroon 112.

Porraskäytävät ovat poistumisteitä, joten niissä ei saa säilyttää mitään tavaraa (pelastuslaki 32§). Rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että uloskäytävät ja kulkureitit niille pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä.

Alkusammutus

Tulen syttyminen ja palaminen edellyttävät happea, palavaa ainetta ja sille riittävän korkean palamislämpötilan. Kaikkien edellytysten on oltava samanaikaisesti voimassa, jotta palaminen olisi mahdollista. Jos joku, mikä tahansa näistä edellytyksistä poistetaan, palaminen estyy. Tähän perustuu sammuttaminen.

Alkusammutusvälineillä tarkoitetaan yhden henkilön käyttöön soveltuvia sammutusvälineitä, jotka sopivat erityisesti palonalkujen ja pienehköjen palojen sammuttamiseen. Alkusammutuskalustoa ovat käsisammuttimet, pikapalopostit ja sammutuspeitteet.

Sankoruisku on tehokas alkusammutin. Veden vaikutus perustuu jäähdyttämiseen. Tehokkaimmin vesi sammuttaa, kun se ruiskutetaan hienojakoisena suihkuna liekkeihin. Myös esimerkiksi vesisanko ja puutarhaletku ovat oivia alkusammutusvälineitä. Vettä ei kuitenkaan saa käyttää sammutukseen silloin, kun nesteet ja rasvat palavat. Vesi vain levittäisi palopesäkkeitä ja palavat roiskeet saattaisivat aiheuttaa palovammoja ja levittää paloa. Koska vesi johtaa sähköä, palavat sähkölaitteet kannattaa sammuttaa tukahduttamalla tai sähköpalojen sammuttamiseen soveltuvalla jauhesammuttimella.

Käsisammuttimet ovat enintään 20 kg:n painoisia sammuttimia.  Niiden käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä niihin tehtävien merkintöjen tulee olla eurooppalaisen EN 3-standardisasrjan mukaisia. Käsisammuttimet voidaan jakaa sammutteen mukaan jauhesammuttimiin (95% sammuttimista), hiilidioksidisammuttimiin (3%)  ja nestesammuttimiin (2%).

Käsisammutin hankitaan viranomaisen määräyksestä, säädösten edellyttäessä sitä tai omatoimisesti. Käsisammuttimen käyttö ei ole monimutkaista, mutta kynnys sen käyttöön voi olla suuri, jos ei ole harjoitellut käsisammuttimella sammuttamista.  Käsisammuttimia myyvät mm. rautakaupat, markettien rautatarvikeosastot, autotarvikeliikkeet ja käsisammutinliikkeet.

Sammutin on vähänkin käytettynä huollettava. Käsisammutin tulee huoltaa jokaisen käytön jälkeen ja muulloinkin, kun tarkastus antaa siihen aihetta, kuitenkin vähintään valmistajan tai maahantuojan ohjeissa mainituin huoltovälein. Käsisammuttimen tarkastuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla todetaan sammuttimen toimintakunto ja huollolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla sammutin saatetaan toimintakuntoon. Käsisammutinliikkeet huoltavat ja tarkastavat käsisammuttimia. Tarkastuksen tekee Turvatekniikan keskuksen rekisteröimä käsisammuttimien huolto- ja tarkastustöihin oikeutettu liike.

Sammutuspeite soveltuu muun muassa keittiöön rasvapalojen ja olohuoneeseen televisiopalon varalle sekä veneeseen alkusammuttimeksi. Sillä voidaan tukahduttaa pienehköjä tulipaloja ja sammuttaa syttyneet vaatteet. Sammutuspeite on edullinen alkusammutusväline, ja sitä voidaan käyttää myös hätäpaarina. Sammutuspeite kiinnitetään seinään näkyvälle paikalle, jotta sen saa oikeaoppisesti ja nopeasti pois pussista eikä ole kadoksissa.

Paksu ja tiivis matto, huopa tai sammutuspeite on usein nopeimmin saatavilla oleva alkusammutusväline kotona. On paljon järkevämpää ja nopeampaa tukahduttaa palo heti maton avulla kuin rynnätä keittiöön hakemaan vettä, sillä tuli leviää uskomattoman nopeasti.