Palokuntaan

Tule mukaan palokuntaan

Palokuntatoiminta on monimuotoista ja yhteisöllistä vapaaehtoistoimintaa, jolla on merkittävä rooli paikallisen turvallisuuskulttuurin edistämisessä. Palokuntien vapaaehtoiset toimivat monenlaisissa pelastustehtävissä alueensa pelastusviranomaisen tukena. Palokuntalaiset tekevät myös ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä neuvomalla, ohjaamalla ja kouluttamalla.

Vapaaehtoisen palokunnan jäseneksi voi liittyä ilman koulutusta tai aiempaa kokemusta. Palokunta tarjoaa tarvittavan koulutuksen ja varusteet. Lisäksi palokunnassa on aktiivista palokunnan toimintaa tukevaa harrastustoimintaa, joka ei vaadi koulutusta. Jokaiselle löytyy jotakin ikään, kokoon ja kuntoon sopivaa tekemistä.

Aloita merkityksellinen ja hyödyllinen harrastus – liity palokuntaan!

Aikuiset

Naiset ja miehet osallistuvat palokunnan kaikkiin tehtäviin hälytystoiminnasta muonitukseen ja huoltotoimintaan.

Hälytystoiminta vaatii tehtävistä eniten sitoutumista ja säännöllistä harjoittelua. Päästäkseen hälytystehtäviin mukaan, on vapaaehtoisten palokuntalaisten suoritettava tietyt koulutusohjelman mukaiset kurssit.

Kiinnostaako merenkulku? Palokunta isännöi RHE648-alusta. Palokunta kouluttaa miehistön jäsenet itse. Koulutus on talvikaudella teoriapainotteista opiskelua ja purjehduskaudella käytännön harjoittelua aluksella.

Lue lisää: Hälytystoiminta

Hälytystoiminnan rinnalla palokunnassa on mahdollisuus oppia monenlaisia hyödyllisiä tietoja ja taitoja:

  • Haluaisitko oppia kaikille kansalaisille tärkeitä turvallisuustaitoja, kuten alkusammutusta ja ensiapua?

  • Tiedätkö miten varautua erikoistilanteisiin, kuten pitkiin sähkökatkoksiin?

  • Haluaisitko itse kouluttautua ohjaajaksi tai kouluttajaksi?

  • Haluaisitko olla mukana järjestämässä leiriä tai kilpailua?

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, sinusta voisi tulla palokuntanainen! Palokuntanaistyön tarkoituksena on edistää turvallisuuskulttuuria ja ennaltaehkäisevää neuvontatyötä. Toimintaan kuuluu myös perinteinen hälytysmuonitus. Palokuntanaisten riveissä toimii myös miehiä.

Lue lisää: Palokuntanaiset

Lapset ja nuoret (10-17 -vuotiaat)

Lapsille ja nuorille palokuntatoiminta on hauska, monipuolinen ja maksuton harrastus. Nuorten viikkoharjoituksissa opetellaan ikäkauteen sopivalla tavalla palomiestaitoja, kuten alkusammutusta, ensiapua ja hälyttämistä. Nuoret oppivat myös muita hyödyllisiä ja tärkeitä taitoja, joista on hyötyä elämässä. Lisäksi harrastetaan liikuntaa ja osallistutaan leireille ja kilpailuihin.

Lue lisää: Palokuntanuoret

Yhdistystoiminta

Vapaaehtoinen palokunta eli VPK on myös yhdistys, jonka toiminta on jäsentensä näköistä ja perustuu vapaaehtoisten työpanokseen. Kannattaa olla aktiivinen ja tarjoutua mukaan vaikkapa auttelemalla tapahtumajärjestelyissä, joihin kaivataan aina lisäkäsiä. Myös yhdistyksen hallitukseen ja luottamustehtäviin kaivataan usein uusia tekijöitä ja tuoreita näkökulmia.

Ota rohkeasti yhteyttä palokuntaan ja kerro osaamisestasi jos yhdistystoimintaan osallistuminen kiinnostaa!

Tervetuloa mukaan!

Lainaus palokuntaan.fi -sivustolta