Toiminta

Osastot

Vuosaaren VPK:ssa toimii kolme osastoa: miehistöosasto, naisosasto ja nuoriso-osasto. Kaikki osastot perehdyttävät, kouluttavat ja varustavat uudet jäsenensä, joten mukaan pääsee ilman aikaisempaa koulutusta tai osaamista. Jäsenet voivat osallistua vain yhden tai vaikka kaikkien osastojen toimintaan.

Miehistöosasto

Miehistöosaston päätehtävä on ylläpitää pelastustoimen tehtäville osallistuvaa hälytysryhmää. Hälytysryhmän jäsenille on tietyt koulutus- ja pätevyysvaatimukset, joihin liittyy myös terveys- ja kuntovaatimuksia. Miehistöosastoon voi liittyä, vaikka ei vielä täyttäisikään näitä kriteerejä. Miehistöosaston jäseniä koulutetaan sekä erilaisilla kursseilla että omissa viikkoharjoituksissa. Miehistöosasto harjoittelee kaksi kertaa viikossa: tiistain harjoitukset keskittyvät meritoimintaan ja torstain harjoitukset pelastustoimintaan. Miehistöosaston alaikäraja on 16 vuotta, hälytysryhmän 18.

Naisosasto

Naisosastoon on keskitetty kaikki palokunnan ei-operatiivinen toiminta, mukaanluettuna turvallisuusviestintä sekä veteraanitoiminta. Naisosasto myös tukee palokunnan ja muiden osastojen toimintaa monipuolisesti järjestämällä esimerkiksi muonitusta erilaisiin tapahtumiin sekä varusteiden ja kaluston huoltoa. Osasto harjoittelee perjantaisin. Osa harjoituksista on suoraan pelastustoimintaan liittyviä, kuten ensiapu- tai alkusammutuskoulutusta tai kaluston käyttökoulutusta, osa taas perinteisempää palokuntanaistoimintaa kuten käsitöitä tai aseman kunnossapitoa. Naisosaston toimintaan voi osallistua kuka tahansa ikään, sukupuoleen tai fyysiseen kuntoon katsomatta.

Nuoriso-osasto

Nuoriso-osastossa 10–17-vuotiaat nuoret pääsevät harjoittelemaan monipuolisesti palo- ja pelastustoimintaa, ensiapua ja muita hyödyllisiä taitoja. 16 vuotta täyttäneet nuoret voivat toimia osastossa apukouluttajina sekä osallistua myös miehistöosaston harjoituksiin. Osasto harjoittelee maanantaisin.

Yksiköt

Sammutusyksikkö HE641

Miehistönkuljetusyksikkö HE647

Meriyksikkö RHE648